LOGIN
התחברות או הרשמה
Avatar
להמשך הרשמה ידנית – לחץ על כפתור ההרשמה, להרשמה/כניסה מהירה בעזרת חשבון רשת חברתית – לחץ על הלוגו בכותרת

אפס סיסמה - שכחתי את שם המשתמש

שם משתמש
סיסמה
זכור אותי

he icon   en icon

הסמכות

 

מבנה רמות ההסמכה:

itcb map Image Map
 
 
 

רמה הסמכה בסיסית על קצה המזלג:
למה בסיסית?
רמת ההסמכה הבסיסית מיועדת לאנשי מקצוע שצריכים להפגין ידע מעשי של מושגי היסוד של בדיקות תוכנה. זה כולל אנשים בתפקידים כמו מעצבי בדיקות, מנתחי בדיקות, מהנדסים, יועצי בדיקות, מנהלי בדיקות, בודקי קבלה ואנשי IT.

רמת ההסמכה הבסיסית מתאימה גם לכל מי שצריך הבנה בסיסית של בדיקות תוכנה, כגון מהנדסי תוכנה, מנהלי פרויקטים, מנהלי איכות, מנהלי פיתוח תוכנה, אנליסטים עסקיים, מנהלי IT ויועצי ניהול.

FoundationLevelContent1

 

 

רמה מתקדמת על קצה המזלג:
למה מתקדמת?
ההסמכה ברמה מתקדמת מיועדת לאנשים שהשיגו נקודה מתקדמת בקריירה שלהם בבדיקות תוכנה. זה כולל אנשים בתפקידים כגון בודקים, אנליסטים (מתכנני) בדיקות, מהנדסי בדיקות, יועצי בדיקות, מנהלי בדיקה, בודקי קבלה ומפתחי תוכנה.

הסמכה ברמה מתקדמת מתאימה גם לכל מי שרוצה הבנה עמוקה יותר של בדיקות תוכנה, כגון מנהלי פרויקטים, מנהלי איכות, מנהלי פיתוח תוכנה, אנליסטים עסקיים, מנהלי IT ויועצי לניהול.

כדי לקבל הסמכה ברמה מתקדמת, מועמדים חייבים להחזיק תעודת הסמכה בסיסית ולספק את ועדת הבחינה כי יש להם ניסיון מעשי מספיק כדי להיחשב למוסמכים מתקדמים.

 

מודולים רמה מתקדמת
ברמה מתקדמת שלושה יש סילבוסים:
מנהל בדיקות
אנליסט בדיקות
אנליסט בדיקות טכני
בחינה והסמכה ספציפית זמינה עבור כל אחד משלושת המודולים.

כאשר בודק מוסמך משיג הסמכה בכל שלושת המודולים בהצלחה, הוא מקבל תעודת הסמכה "מתקדמת מלאה".

אילו מיומנויות יש לאדם ברמה מתקדמת?

אדם עם תעודת הרמה המתקדמת מחזיק הבנה רחבה יותר של בדיקות מעבר לזו שנרכשה ברמת הבסיסית כדי לאפשר את תפקידו של מנהל בדיקות או אנליסט בדיקות שעליו לבצע. ניתן להרחיב מיומנויות אנליסט בדיקות עוד יותר לתפקיד של אנליסט בדיקות טכני.

הרמה המתקדמת יוצרת פלטפורמה שממנה ניתן לרכוש מיומנויות וידע נוספים ברמת המומחה.

לאחר שהשיג ניסיון כמנהל בדיקות, לדוגמה, אדם יכול לבחור לפתח את הקריירה שלו עוד יותר על ידי רכישת רמת מומחה בנושאים של ניהול בדיקה ושיפור תהליך הבדיקה.

אנשים בעלי תעודת רמת ®ISTQB  מתקדמת יכולים להשתמש בתואר רמת הסמכת בדיקות מתקדמת (ראשי תיבות CTAL-TM, CTAL-TA, וCTAL-TTA, על פי המודול אליו הם מוסמכים).

 

 

תכולת הסמכה מתקדמת - מנהל בדיקות:

AdvancedManagerLevelContent1 

 

תכולת הסמכה מתקדמת - אנליסט בדיקות: AdvancedAnalystLevelContent1

 

 

תכולת הסמכה מתקדמת - אנליסט בדיקות טכני:

AdvancedTechAnalystLevelContent1


 

 

 

רמת הסמכה מומחה על קצה המזלג
מדוע מומחה?
רמת המומחה מרחיבה את הידע והניסיון שהושג ברמה מתקדמת על ידי מתן הסמכה מעמיקה, ומוכוונת במגוון של נושאי בדיקות שונים. עם הסמכה ברמת מומחה ®ISTQB  מציע מסלולי קריירה לבודקים עם תוצאות עסקיות ברורות.

מודולים רמת מומחה
ברמת המומחה יש כיום ארבעה מודולים, שניים שוחררו ושניים בפיתוח:
שיפור תהליך הבדיקה
ניהול הבדיקות
אוטומצית בדיקות (בתהליך)
בדיקות אבטחה (בתהליך)
מודולים נוספים יתווספו בעתיד.

 

 

 

רמת הסמכה מומחה - שיפור תהליך הבדיקה
תוכן הסילבוס
הלימודים מתחילים עם מבוא לסוגיות היסוד הנוגעות לשיפור תהליך הבדיקה. שאלות בסיסיות כמו "מדוע לשפר את הבדיקות?" ו"מה אפשר לשפר?" נלקחות בחשבון והדרכים השונות שבעלי העניין יכולים לראות האיכות מתוארות.

ישנן מספר גישות שונות אשר יכולות להיות מיושמות על מנת לשפר את תהליך הבדיקה; מסופקת סקירה של גישות אלה.

שיפור מבוסס מודל נבחן לעומק על ידי בחינת היבטים בסיסיים של שימוש במודלים תחילה ולאחר מכן מתאר ומשווה מספר מודלים ידועים לשיפור בדיקה מסוגים שונים.

גישות אנליטיות לשיפור תהליך הבדיקה, כגון ניתוח סיבתי, מכוסות לפרטים באותה מידה כמו גישות מבוססות מודל. מדדים משחקים תפקיד משמעותי בגישות אנליטיות ולכן מכוסים מספר מאלו, יחד עם גישה לשימוש במדדים ביעילות -  GQM.

מומחה בתחום זה יהיה צפוי כדי לבחור את הגישה הנכונה למצב נתון. הגורמים שיש לשקול מכוסים והשוואת היתרונות היחסיים של כל אחת מהגישות.

המשימה של שיפור תהליך בדיקה עצמה היא תהליך אשר יכול להיות מתואר במספר צעדים, כולל את הגדרת היקף ומטרות לשיפור, הערכת המצב הנוכחי, ניתוח תוצאות, ביצוע ניתוח פתרון, הצבעה על שיפורים וסדרי עדיפויות, יצירת תכנית לשיפור, יישום התכנית וצבירת ידע מכל מחזור שיפור. הסילבוס מפרט כל אחד מן השלבים הללו על פי הגדרת תהליך סטנדרטית.

מכוסות צורות ארגון שונות לביצוע שיפורים לתהליך הבדיקה, כולל השפעה של מיקור חוץ על ארגונים אלה. התפקידים הטיפוסיים שניתן למצוא בארגונים אלה מתוארים והמגוון הרחב של מיומנויות שונות הנדרשות לביצוע תפקידים אלה ביעילות מפורט.

ניהול השינוי הוא חיוני לביצוע שיפורים לתהליך הבדיקה לפרויקטים וארגונים. בפרט, פקטורים אנושיים בתהליך ניהול השינוי מכוסים בתכנית הלימודים. מגוון רחב של מיומנויות שונות מכוסה כולל אלו הנדרשים לראיונות יעילים ולביצוע ניתוח.

הלימודים מסתיימים בשיקול מפורט של גורמי הצלחה קריטיים.

סילבוס שיפור תהליכי הבדיק יכול להיות מחולק לשני חלקים:

הערכת תהליכי בדיקה
יישום שיפור תהליך הבדיקה
 

תוצאות עסקיות

מומחה שיפור תהליך בדיקות מסוגל/ת לבצע כל אחת מהמשימות הבאות:

* הובלת תוכניות לשיפור תהליך הבדיקה בתוך ארגון או בפרויקט והוא יכול לזהות ולנהל את גורמי הצלחה קריטיים.
* לקבל החלטות מונעות שיקולים עסקיים מתאימות על איך לגשת לשיפור תהליך הבדיקה.
* להעריך את המצב הנוכחי של תהליך הבדיקות, להציע צעדי שיפור חכמים ולהראות כיצד אלה קשורים להשגת יעדים עסקיים.
* הגדרת מדיניות אסטרטגית לשיפור תהליך הבדיקה וליישם מדיניות זו.
* לנתח את הבעיות ספציפיות בתהליך הבדיקה ולהציע פתרונות יעילים.
* יצירת תכנית שיפור בדיקות שעומדת ביעדים העסקיים.
* לפתח מושגים אירגוניים לשיפור תהליך הבדיקה כולל התפקידים הנדרשים, כישורים ומבנה ארגוני.
* לכונן תהליך סטנדרטי ליישום שיפור לתהליך הבדיקות בתוך ארגון.
* לנהל את תהליך קבלתה שינויים בתהליך הבדיקה, כולל שיתוף פעולה עם נותני החסות לשיפורים.
* להבין ולנהל ביעילות סוגיות אנושיות הקשורות להערכת תהליך הבדיקה ויישום שינויים הנדרשים.

 

 

 

רמת הסמכה מומחה - ניהול הבדיקות

תוכן הסילבוס

הלימודים מתחיל על ידי חשיבה על מטרת הבדיקות או משימת הבדיקה, והקשר בין מדיניות הבדיקה, אסטרטגית הבדיקות ומטרות הבדיקה. תעדוף בדיקות וטכניקות הקצאת מאמץ שונות, כולל שיקולים מבוססי סיכונים נשקלים לעומק. מומחה ניהול בדיקות אמור להיות מסוגל לנצל ולהתאים את כל השיטות הזמינות כדי להגדיר ולעמוד ביעדי בדיקה. יתר על כן, מומחה ניהול בדיקות צפוי להיות מסוגל לעצב שיטה או גישה מסוימת כדי לעמוד ביעדים אלה, כדי להשיג ולשמור על מחויבות הנהלה מוקדמת.

מטפלים בהרחבה בניהול צוות הבדיקות וניהול בדיקות בכל רחבי הארגון ותשומת לב מיוחדת ניתנת למשימות ניהול הפרויקטים השונות שהיו חלות ברמת מומחה ניהול הבדיקות. תפקידיו של מנהל הבדיקות בביצוע ניהול סיכונים (סדנאות הערכת סיכונים וניהול הפחתת סיכון), חוות דעת, הערכות, הערכת שער-האיכות, אבטחת איכות וביקורת מכוסים בפירוט. כיצד לדווח על תוצאות בדיקה וכיצד לפרש את התוצאות על פי הערכה של קריטריוני יציאה נדונה בפירוט. המדדים המוצגים בלוח מחוונים של ביצועים מרכזיים (KPI) מתוארים, ומשחקים תפקיד מכריע בניהולו של תהליך הבדיקה.

מומחה ניהול בדיקות צפוי לבחור או ליצור, להעריך ולשפר את הגישה המתאימה ביותר למצב נתון, מה שמרמז שכמה גישות נכונות יכולות להתרחש בו זמנית, כאשר אף גישה לא בולטת באופן משמעותי. זה תלוי במומחה ניהול הבדיקות כדי למצוא את הגישה המתאימה או שילוב של גישות שמתאימות לארגון כדי לפגוש או לחרוג לטובה מהמטרות הנתונות.

דרכים שונות כדי לארגן את הבדיקות, כמו גם סוגים שונים של פרויקטים לניהול בדיקה, לרבות ניהול ספק בדיקות, מכוסות. נושאי ניהול בדיקות טיפוסיים כגון ניהול אירוע, הערכת פרויקט בדיקה וכלים לדיווח וניהול בדיקות נידונים לעומק.

הלימודים מסתיימים בסקירה של שיקולי ניהול בדיקה מיוחדים לתחומים שונים וגורמים בפרויקט.

סילבוס מומחה ניהול בדיקות יכול להיות מחולק לשלושה חלקים:

ניהול אסטרטגי
ניהול בדיקות מבצעי
ניהול צוות הבדיקה
 

תוצאות עסקיות
מומחה ניהול בדיקות מסוגל לבצע כל אחת מהמשימות הבאות:

* להוביל את ניהול הבדיקות בתוך ארגון, פרויקט או תכנית כדי לזהות ולנהל גורמי הצלחה קריטיים עם מחויבות ניהול ברמת מנכ"ל / דירקטוריון.
* לקבל החלטות עסקיות מתאימות על אסטרטגיית ניהול בדיקה וליישם את מחויבות רחבת ארגון ועמידה בתקנים המבוססות על KPIs האיכות.
* להעריך את המצב הנוכחי של ניהול הבדיקות, להציע צעדי שיפור חכמים ולהראות כיצד אלה קשורים להשגת יעדים עסקיים בהקשר הארגוני של ניהול הבדיקות (ארגון או פרויקט / תכנית).
* הגדרת מדיניות אסטרטגית לשיפור ניהול הבדיקות והבדיקות עצמן, וליישם את המדיניות בארגון.
* לנתח את הבעיות הספציפיות עם ניהול הבדיקות והיישור שלה עם תפקידים אחרים או אזורי ניהול בפרויקט / ארגון, ולהציע פתרונות יעילים.
* יצירת תכנית אב לבדיקות עם לוח מחוונים תואם בכדי לעמוד ואף לשפר את היעדים העסקיים של הארגון או פרויקט / תכנית.
* לפתח רעיונות חדשניים לארגון ניהול הבדיקות (פרויקט) הכוללים תפקידים נדרשים, מיומנויות, מתודולוגיות (כלים) ומבנה ארגוני.
* לכונן תהליך סטנדרטי ליישום ניהול הבדיקות בארגון (פרויקט / תכנית) עם סטנדרטיזציה של יעדים המבוססת על KPIs האיכות.
* להוביל הארגון כדי לשפר את תהליך ניהול הבדיקות ולנהל את קבלת השינויים.
* להבין ולנהל ביעילות את הסוגיות האנושיות הקשורות לניהול פרויקט בדיקה וליישם את השינויים הדרושים.

 

 
bdikot side banner
faqs new